11/18/2016 - 00:00

Risicogronden sneller identificeren dankzij databank

Terug naar artikeloverzicht

Een volledige databank van alle risicogronden in Vlaanderen tegen eind 2017: daar streeft de OVAM naar. Samen met de gemeenten leveren we grote inspanningen om de inventarisatie te vervolledigen. Zo bezorgen de gemeenten ons via het webloket informatie uit de Gemeentelijke Inventaris. Wie een bodemattest aanvraagt, krijgt de informatie uit de Gemeentelijke Inventaris te zien. Het gaat zowel om gegevens over actieve ondernemingen (VLAREM-vergunningen) als over oude activiteiten (ARAB-vergunningen en oudere archiefinformatie). De databank zal niet alleen de OVAM maar ook de gemeenten een beter zicht bieden op de huidige én voormalige risicolocaties.

Slapeloze nachten

Risicogronden kunnen niet worden overgedragen zonder dat er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd wordt. De kopers van de grond worden op die manier beschermd en krijgen door de resultaten van het bodemonderzoek een beter zicht op de bodemkwaliteit van de aangekochte grond.

Maar eigenaars weten niet altijd of er zich vroeger risico-activiteiten hebben afgespeeld op hun grond. Vaak komen ze daar pas bij de verkoop van de grond achter, met slapeloze nachten tot gevolg. Is onze grond verontreinigd? Hoeveel kost een bodemsanering? Zulke vragen houden hen wakker. Vaak zijn verkopers ook niet vertrouwd met de verplichtingen van de Bodemwetgeving en nog minder met de mogelijkheden die de OVAM aanbiedt als er verontreiniging is vastgesteld.

Vrijstelling

De Bodemwetgeving schrijft voor dat de verkoper van een grond verplicht is om een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Daarvoor kan hij een beroep doen op een van de vele bodemsaneringsdeskundigen (zowel type 1 als type 2). Als uit het oriënterende bodemonderzoek blijkt dat er geen verdere maatregelen nodig zijn, kan de overdracht plaatsvinden. Wordt er echter verontreiniging vastgesteld als gevolg van de voormalige activiteiten op de grond, dan is in principe verder onderzoek of een sanering nodig. Verkopers die niet op de hoogte waren van die verontreiniging, kunnen echter vrijstelling van de saneringsplicht aanvragen.

Als de OVAM de vrijstelling van saneringsplicht toekent, heeft de verkoper geen verplichtingen meer voor de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek en een eventuele sanering. De vrijstelling van saneringsplicht gaat in de meeste situaties ook over op de koper.

Meer informatie over overdrachten en de aanvraag voor vrijstelling van de saneringsplicht vindt u op onze website:

http://www.ovam.be/overdracht

www.ovam.be/deskundigen

www.ovam.be/vrijstellingsplicht

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij