01/31/2013 - 10:25

Praktijkgids landbouw en natuur

Terug naar artikeloverzicht

Landbouw en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Agrarisch natuurbeheer of de zorg voor (meer) agrobiodiversiteit kan een manier zijn om een landbouwbedrijf te verbreden en voor de landbouwer een mogelijkheid om een alternatief inkomen te verwerven. Zorgzaam omspringen met de aanwezige natuurwaarden en de agrobiodiversiteit is een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam ondernemerschap. Toekomstgericht ondernemen betekent dan ook rendabel produceren met respect voor milieu, natuur en (agro)biodiversiteit. Een landbouwer heeft heel wat mogelijkheden om de zorg voor natuurwaarden en agrobiodiversiteit te integreren in een moderne, rendabele bedrijfsvoering. De praktijkgids helpt om hiermee praktisch aan de slag te gaan. De praktijkgids probeert een antwoord te geven op de volgende vragen: Hoe kan ik natuurwaarden creëren of beheren op en rond mijn bedrijf? Welke wettelijke verplichtingen zijn van toepassing en hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik op vrijwillige basis nog een stap verder? Hoe pas ik dit in mijn bedrijfsvoering in? Wat kost mij dit inzake arbeid en tijdsinvestering? Kan ik een vergoeding krijgen voor de inspanningen die ik lever?

 

Uitgever: Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling