05/20/2019 - 00:00

OVAM steekt www.asbestinfo.be in nieuw jasje

Terug naar artikeloverzicht

In april groepeerde OVAM de vernieuwde webpagina’s van www.asbestinfo.be onder Omgaan met asbest, een van de onderdelen op de website. OVAM actualiseerde de informatie en pasten de structuur van de webpagina’s aan om het gebruiksgemak voor de bezoeker te verhogen. Voortaan vindt u er zowel algemene informatie als informatie op maat van de burger, de overheid, bedrijven en werkgevers.

Nieuwe regelgeving van kracht

Vorig jaar keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. De ambitie om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken, is nu dus ook decretaal verankerd. Op 17 april 2019 werd het gewijzigde Materialendecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe regelgeving bevat de rechtsgronden voor de invoering van de toekomstige asbestinventarisplicht bij verkoop. Daarnaast is er de verplichting om publieke gebouwen tegen respectievelijk 2034 en 2040 asbestveilig te maken – op die manier geven overheden het goede voorbeeld.

Het gewijzigde Materialendecreet bevat ook nieuwe bepalingen om asbestrisico’s in en om gebouwen aan te pakken. Zo is het plaatsen van constructies zoals zonnepanelen, overzetdaken en reclamepanelen op asbesthoudende dak- en gevelbedekking nu expliciet verboden. Ook het ontmossen van asbesthoudende dak- en gevelbedekking is, op welke manier dan ook, expliciet verboden vanaf nu. Bij werken moet elke eigenaar asbesttoepassingen die eenvoudig bereikbaar zijn, verwijderen. Tot slot heeft iedereen die asbesthoudende materialen beheert voortaan een zorgplicht om te vermijden dat er risico’s ontstaan voor mens en leefmilieu.

Welke ondersteuning biedt de OVAM?

Via deelname aan intergemeentelijke asbestafbouwprojecten kunnen burgers, verenigingen, landbouwers en kmo’s voordelig asbest laten verwijderen of ophalen. Lokale besturen die zulke projecten organiseren, kunnen bij de OVAM subsidies aanvragen. Binnenkort kunt u op de website Omgaan met asbest via een handige postcodezoeker kijken of uw gemeente subsidies ontving voor een asbestafbouwproject.

Ook alle Vlaamse scholen genieten sinds jullie 2018 ondersteuning voor de inventarisatie en verwijdering van asbest.

Handig: alle vormen van ondersteuning zijn nu per doelgroep terug te vinden op de vernieuwde webpagina’s.

Meer info: www.asbestinfo.be

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid


Asbestafbouwbeleid