04/25/2019 - 00:00

OVAM ondersteunt lokale besturen om bronsortering bij bedrijven te verbeteren

Terug naar artikeloverzicht

Afval bevat heel wat waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu én van economisch belang. Maar om te kunnen recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Helaas blijkt uit sorteeranalyses dat bij bedrijven heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd of papier en karton vaak ten onrechte bij het restafval belanden.

De OVAM, de afdeling Handhaving  en het departement Omgeving willen daarom dit jaar meer aandacht besteden aan het sorteergedrag in bedrijven. In de eerste plaats zetten we daarbij in op informeren en sensibiliseren, maar waar nodig ook op handhaving. Daarbij vragen we de steun van de lokale besturen. Om hen beter te ondersteunen ontwikkelen we momenteel:

  • een brochure om de regels en sorteerverplichtingen helder te maken. Bedrijven vinden er meer informatie over de te sorteren afvalstromen, de optimale afvoer van het bedrijfsafval, contractverplichtingen en eventuele premies;
  • een model-aanmaning en model-pv dat lokale besturen kunnen gebruiken bij controles;
  • een online registratietool waarmee lokale besturen sensibiliserende bezoeken en handhavingsacties bij bedrijven kunnen registreren. Op die manier krijgen we meteen zicht op de acties in Vlaanderen.

De brochure en de tool worden later dit jaar bezorgd aan de lokale besturen. De model-aanmaning en het model-pv zullen ook ruim verspreid worden.

Meer informatie?

Neem contact op via lokalebesturen@ovam.be

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid