09/18/2019 - 00:00

OVAM lanceert brochure voor bedrijven over het sorteren van hun afval

Terug naar artikeloverzicht

De OVAM en het departement Omgeving en de afdeling Handhaving van de Vlaamse overheid willen dit jaar meer aandacht besteden aan het sorteergedrag in bedrijven. Want uit analyses blijkt dat daar nog heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd en papier en karton bij het restafval belanden. Een nieuwe brochure wil bedrijven informeren en warm maken. Waar nodig zetten we ook in op handhaving. Daarbij vragen we de steun van de lokale besturen.

Verplichtingen

Afval van bedrijven bevat waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu en van groot economisch belang. Maar om te kunnen recycleren moet je eerst sorteren. De nieuwe brochure bevat de regels en sorteerverplichtingen, op een heldere manier voorgesteld. Ze biedt informatie over de te sorteren afvalstromen, de optimale afvoer van het bedrijfsafval, de geldende contractverplichtingen en eventuele premies.

Meer info

Werkt u bij een lokaal bestuur? Dan kunt u de brochure bestellen via dit formulier. De printversie vindt u via deze link.

Nog vragen? Stuur dan een mailtje naar lokalebesturen@ovam.be.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid