07/01/2012 - 11:52

Opvolgingsrapport aanbevelingen. Aanrekening van de saneringsbijdrage door de watermaatschappijen

Terug naar artikeloverzicht

In september 2009 publiceerde de Economisch Toezichthouder (EnT) het eindrapport over het in 2008-2009 uitgevoerde onderzoek naar de aanrekening van de saneringsbijdragen door de watermaatschappijen. Ter opvolging van de in 2009 geformuleerde aanbevelingen, organiseerde de EnT een bevraging van de watermaatschappijen. Meer bepaald heeft de EnT onderzocht in welke mate de watermaatschappijen gevolg hebben gegeven aan de aanbevelingen en in hoeverre ze de vereiste aanpassingen en optimaliseringen hebben doorgevoerd. Dit rapport beschrijft de werkwijze en de resultaten van de beoordeling van de opvolging door de watermaatschappijen van de in 2009 geformuleerde aanbevelingen over de aanrekening van de saneringsbijdrage.

 

Uitgever: Vlaamse Milieumaatschappij - VMM