10/30/2015 - 00:00

Nieuwe watertarieven goedgekeurd

Terug naar artikeloverzicht

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de decretale aanpassingen voor de invoering van een nieuw watertarief goedgekeurd.

Eerder, in juni, waren de algemene principes reeds vastgelegd.

Vanaf 1 januari 2016 komt er in heel Vlaanderen een nieuw watertarief, dat zuinige verbruikers beloont en ruime verbruikers meer doet betalen.

De operatie is volledig budgetneutraal: Vlaanderen of de drinkwatermaatschappijen krijgen geen euro extra inkomsten. De gemiddelde waterfactuur in Vlaanderen blijft dus gelijk. Het gaat uitsluitend om een interne verschuiving tussen types gebruikers.

Die verschuiving biedt stimulansen om waterverspilling tegen te gaan, sociale doelgroepen beter te beschermen en een uniformer tarief te bekomen in Vlaanderen.

Het nieuwe systeem bestaat uit een aantal componenten:

  1. per domicilie betaalt men 50 euro voor levering van drinkwater en 50 euro voor zuivering van afvalwater, maar daar gaat per gedomicilieerde 20 euro af.
  2. het verbruik tot 30m³ per woning en 30m³ per gedomicilieerde wordt aangerekend aan een lager tarief dan vandaag, maar hoger waterverbruik kost dubbel zoveel dan vandaag.
  3. de huidige doelgroep voor sociale correcties – 220.000 abonnees met laag pensioen, leefloon, erkende handicap, …  – krijgt een sociaal watertarief. Dat bedraagt 20% van de normale factuur.

Concreet levert de toepassing van deze krachtlijnen bij ongewijzigd gebruik volgende verschuivingen in de drinkwaterfactuur op (berekening door Vito, augustus-oktober 2015):

Koppel met drie kinderen

TYPE VERBRUIK

LAAG

GEMIDDELD

LUXE

 

110 m³

157 m³

314 m³

       

VANDAAG

403 €

610 €

1.301 €

VANAF 2016

350 €

499 €

1.425 €

       

VERSCHIL

- 53 €

- 111 €

+ 124 €

Alleenstaande ouder met twee kinderen

TYPE VERBRUIK

LAAG

GEMIDDELD

LUXE

 

74 m³

106 m³

212 m³

       

VANDAAG

300 €

440 €

907 €

VANAF 2016

276€

377 €

1.007 €

       

VERSCHIL

- 24 €

- 63 €

+ 100 €

Koppel zonder kinderen

TYPE VERBRUIK

LAAG

GEMIDDELD

LUXE

 

53 m³

76 m³

152 m³

       

VANDAAG

235€

336 €

670 €

VANAF 2016

229 €

302 €

741 €

       

VERSCHIL

- 6 €

- 34 €

+ 71 €

Verbruik in een tweede verblijf

TYPE VERBRUIK

LAAG

GEMIDDELD

LUXE

 

28 m³

40 m³

80 m³

       

VANDAAG

179 €

232 €

408 €

VANAF 2016

189 €

259 €

513 €

       

VERSCHIL

+ 10 €

+ 27 €

+ 105 €

Elke Vlaming kan de impact van de nieuwe tariefstructuur op zijn persoonlijke situatie narekenen op de tariefsimulator, die binnenkort beschikbaar is op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Joke Schauvliege: “In tegenstelling tot wat velen denken, is drinkwater in Vlaanderen een schaars goed. Ik wil met de nieuwe tarieven verspilling tegengaan. Wie kiest voor een hoog waterverbruik (of een tweede verblijf), zal meer betalen. Een gezin dat verantwoord omgaat met water, wint. Dat is een zuivere toepassing van het principe dat de vervuiler betaalt.”

Bron : Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur