10/31/2013 - 12:06

Milieubewust omgaan met voeding: wie, wat en waarom?

Terug naar artikeloverzicht

Het artikel gaat nader in op milieuverantwoorde consumptie van voeding bij Vlamingen. Welk soort maatregelen nemen de Vlamingen met betrekking tot milieuvriendelijke voedselconsumptie? Wat zijn de redenen waarom men bepaalde gedragingen al dan niet toepast? Er wordt gedetailleerd gekeken naar een aantal voedingsproducten en onderzocht welke aspecten belangrijk zijn bij de aankoop en hoe belangrijk de milieuaspecten zijn. Er wordt vervolgens ingezoomd op het belang van oorsprong en seizoen. In de analyse wordt er rekening gehouden met verschillende types van consumenten.

 

Uitgever: Studiedienst van de Vlaamse Regering