03/31/2013 - 07:33

Landbouwrapport - LARA 2012

Terug naar artikeloverzicht

Het landbouwrapport (LARA) bevat informatie over de Vlaamse land- en tuinbouw, het beleid en de keten. Het rapport brengt duurzaamheid van de verschillende land- en tuinbouwsectoren in kaart op economisch, ecologisch en sociaal vlak en schetst, rekening houdend met de context, de innovatie en de eerste aanzetten tot transitie.

 

 

Uitgever: Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Monitoring en Studie