04/03/2013 - 19:50

Help mee om de impact van schoonmaakmiddelen op het milieu te beperken!

Terug naar artikeloverzicht

Kleren wassen, de vaat doen, de vloer en andere oppervlakken schoonmaken ... Detergenten zijn onmisbaar voor een goede hygiëne. Maar die producten hebben wel gevolgen voor het milieu: u verbruikt water en energie, de detergenten beïnvloeden de kwaliteit van het oppervlaktewater en er is afval dat ergens terechtkomt.

U kunt die invloed op het milieu beperken door de juiste producten te kiezen en enkele goede gewoontes aan te nemen. Neem snel een kijkje op www.goedgewassen.be!

Deze website is een initiatief van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, Comeos en Detic, in samenwerking met het OIVO. Stakeholders en consumenten vinden er nuttige tips om de milieu-impact van het reinigen en van de reinigingsmiddelen te beperken. De site wijst ook op goede praktijken voor betere schoonmaak- en verbruiksgewoonten.

www.goedgewassen.be is een initiatief dat aansluit bij het sectorakkoord ‘Detergenten’ dat Comeos, Detic, Unizo, de UCM en de federale minister voor Leefmilieu in 2011 hebben ondertekend met als doel om het aanbod van milieuvriendelijker was- en schoonmaakproducten in winkels te vergroten. Dit akkoord legt de nadruk op producten met het Europees Ecolabel en op geconcentreerde wasmiddelen. Het moedigt ook aan om op een lage wastemperatuur te wassen.

Bron : © 2013 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu