07/01/2012 - 11:38

Handleiding voor grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

Terug naar artikeloverzicht

De grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen wordt geregeld door de Verordening 1013/2006/EG. De Verordening maakt onderscheid tussen afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing en afvalstoffen bestemd voor verwijdering. De afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing worden ingedeeld in de groene en de oranje lijst. Voor alle afvalstoffen bestemd voor verwijdering en voor afvalstoffen van de oranje lijst en voor niet-genoemde afvalstoffen, moet een kennisgeving gebeuren. De handleiding legt de verschillende procedures uit die gevolgd moeten worden en geeft instructies voor het opstellen van een kennisgeving.

 

Uitgever: OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij