09/20/2013 - 10:38

Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO). Competenties

Terug naar artikeloverzicht

Het lerend netwerk ‘Duurzame ontwikkeling in de lerarenopleiding’ werkte aan een EDO-competentieprofiel, gelinkt aan de EDO-principes. Het is een mogelijke leidraad om aspirant-leerkrachten handelingsbekwaam te maken om EDO in de scholen/klassen te introduceren. De EDO-competenties zijn hierbij richtinggevende competenties waarover een toekomstige leerkracht moet beschikken.

 

Uitgever: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid