02/28/2013 - 12:18

Duurzame landbouw : een proces van leren

Terug naar artikeloverzicht

Heel wat onderzoek staat in het teken van verduurzaming van de landbouw: nieuwe inzichten leiden tot nieuwe technieken, processen en producten. De landbouwer staat voor tal van keuzes om te evolueren naar een duurzamere bedrijfsvoering. Om de keuzes te verduidelijken en hier inzicht in te creëren zijn de voorbije jaren verschillende meetinstrumenten ontwikkeld. Zo’n meetinstrument moet tegelijk handig en betrouwbaar zijn, vandaar dat een goede afstemming van instrument met gebruiker noodzakelijk is. Dit afstemmen is een leerproces van veel spelers: de onderzoeker, de boer, de adviseur, enz.. De publicatie illustreert zo’n leerproces aan de hand van de eigen ervaringen in het ILVO. De publicatie is dus zowel de neerslag van onderzoek naar duurzaamheid als een vorm van zelfreflectie over de eigen rol binnen dit soort onderzoek.

Uitgever: Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - ILVO