02/28/2013 - 11:49

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie

Terug naar artikeloverzicht

De SALV en de Minaraad stellen vast dat zowel de nood aan alternatieven voor fossiele grondstoffen en energiedragers, als het inzicht dat er een passend antwoord moet komen op de klimaatverandering, wereldwijd en Europees leiden tot een belangrijk momentum inzake de biogebaseerde economie. Dit heeft ook belangrijke gevolgen en biedt kansen voor de bredere bio-economie. Het Vlaamse Gewest beschikt wat dit betreft over de nodige kennis, de infrastructuur, het kapitaal en over de sectoren. De beide raden bevelen dan ook aan om van dit momentum gebruik te maken.

 

 

Uitgever: Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij - SALV