10/24/2018 - 00:00

Drinkwater: nieuwe plannen om de kwaliteit van kraantjeswater te verbeteren en plasticafval te verminderen

Terug naar artikeloverzicht
  • Maatregelen om vervuiling tegen te gaan en drinkwaterkwaliteit te verbeteren

Europees Parlement steunt nieuwe maatregelen om kraantjeswater te verbeteren
©AP images/European Union -EP
  • Betere toegang tot kraantjeswater in publieke ruimtes en restaurants

  • Lidstaten zullen “universele toegang tot drinkwater” promoten

 

Dinsdag (23-10-2018) spraken het EP steun uit voor plannen die het vertrouwen in drinkbaar leidingwater moeten verhogen. Tegenover water uit flessen is dit veel goedkoper en beter voor het milieu.

De nieuwe regelgeving legt strengere maximumlimieten op voor bepaalde vervuilende stoffen, zoals lood (een halvering van de limiet) en schadelijke bacteriën. Daarnaast introduceert het nieuwe normen voor bepaalde hormoonverstorende stoffen. Er worden ook monitorsystemen opgezet voor het niveau aan microplastics, waarover een groeiende bezorgdheid bestaat.

Toegang tot water

Lidstaten zouden ook maatregelen moeten nemen om drinkwater meer toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door - waar mogelijk - gratis drinkwaterfonteinen te installeren in sommige publieke ruimtes. Ook moeten ze het aanbod aan gratis of goedkoop kraantjeswater promoten in restaurants, kantines, cafetaria’s e.d.

Right2Water

Volgend op hun resolutie over het burgerinitiatief Right2Water, benadrukken de Europarlementariërs dat de lidstaten de focus moeten leggen op de behoeften van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Die groepen, met weinig tot geen toegang tot drinkbaar water, moet men identificeren en er moeten manieren gevonden worden om hun toegang te verbeteren. Zij zouden ook informatie moeten krijgen over hoe zij zich kunnen aansluiten op het waterdistributienetwerk, of over alternatieve manieren om aan drinkbaar water te geraken.

Michel Dantin (EVP, FR) , rapporteur:

De manier waarop wij nu water gebruiken zal de toekomst van de mensheid bepalen. De toegang tot zuiver en kwaliteitsvol water is een basisrecht voor iedereen, wij moeten dan ook onze best doen om dit voor iedereen tegen een redelijke prijs beschikbaar te maken.

Volgende stappen

Het rapport werd aangenomen met 300 stemmen tegen 98 en 274 onthoudingen. Het Parlement zal onderhandelingen aangaan met de Raad van Ministers, eenmaal die hun uitgangspositie hebben vastgesteld.

Achtergrond

Deze plannen beogen het vertrouwen van de burgers in de waterbevoorrading te versterken, en het gebruik van kraantjeswater aan te moedigen. Dit laatste zou een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen plastic afval.

Volgens de Europese Commissie (link) kan een verminderde consumptie van water in flessen een besparing opleveren voor Europese huishoudens van meer dan € 600 miljoen per jaar. Als het vertrouwen in de kwaliteit van leidingwater toeneemt, dragen de Europese burgers zo ook bij aan het afbouwen van de berg plasticafval, inclusief de hoeveelheid plastic in de oceaan. Niet-herbruikbare plastic flessen zijn het meest gevonden voorwerp op stranden in Europa en dragen sterk bij aan de vervuiling. Met deze hernieuwde Drinkwaterrichtlijn wil de Commissie een belangrijke wetgevende stap zetten in ket kader van de EU Plastics Strategie, die werd voorgesteld op 16 januari 2018.

 

Bron: © Europese Unie, [2018] – EP