02/05/2014 - 15:27

De nieuwe Gids « Duurzame gebouwen » voor de professionelen uit de bouwsector in Brussel is net verschenen

Terug naar artikeloverzicht

De Gids Duurzame gebouwen die online staat, moet de professionelen uit de bouwsector helpen om projecten te ontwerpen en uit te voeren om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duurzaam te bouwen of te renoveren. Met enkele muisklikken kunnen ze zo gratis technisch advies krijgen dat wordt opgesteld en geregeld wordt geactualiseerd door een multidisciplinair team van experten.

De Gids richt zich tot de professionelen uit de bouwsector : ontwerpers (architecten, aannemers, ingenieurs, …), studenten of docenten architectuur of bouwheren.

De Gids bevat alle technische, betrouwbare en geactualiseerde informatie om de milieu-impact en het welzijn van de gebruikers van de duurzame bouw- of renovatieprojecten in het Brussels Gewest te optimaliseren.

Directe toegang tot de Gids Duurzame Gebouwen

De Gids is opgebouwd rond 9 grote thema’s die op hun beurt op zeer concrete wijze zijn uitgewerkt:

 1. Beheer van het project, de werf, het gebouw 
  Om het duurzame beheer van uw project te organiseren, vanaf de werf tot het onderhoud van het gebouw.
   
 2. Mobiliteit
  Om een multimodale en duurzame mobiliteit te bevorderen.
   
 3. Natuurontwikkeling
  Om de natuur op de site in te passen en de stedelijke leefomgeving te verbeteren.
   
 4. Fysieke omgeving 
  Om de impact van het gebouw op zijn omgeving te beperken.
   
 5. Menselijke omgeving
  Om de sociale contacten aan te moedigen en de toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen.
   
 6. Materiaal
  Om de materialen te kiezen die de milieu-impact van het gebouw gedurende de hele levenscyclus beperken.
   
 7. Energie
  Om de best mogelijke energieprestaties te bereiken.
   
 8. Water
  Om het waterbeheer te optimaliseren.
   
 9. Welzijn, comfort en gezondheid
  Om het akoestische, thermische, visuele en ademcomfort te waarborgen.
   

De Gids Duurzame gebouwen is ook geoptimaliseerd voor mobiele toestellen: hij kan op een tablet of smartphone worden geraadpleegd.

De Gids Duurzame gebouwen biedt de professionelen de mogelijkheid:

 • meer inzicht te verwerven in duurzaam bouwen en renoveren;
 • een project volgens een transversale totaalbenadering te ontwerpen, waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten van duurzame ontwikkeling;
 • klanten te overtuigen;
 • hun medewerkers doeltreffende tools te verschaffen;
 • de uitvoering van elke projectfase te optimaliseren en de kosten ervan te beperken;
 • te anticiperen op reglementaire ontwikkelingen.

Er bestaan voor de professionelen nog andere informatietools en opleidingen :


Bron : Leefmilieu Brussel - BIM