05/30/2012 - 14:50

De MORA heeft in dit advies nog geen antwoord kunnen geven over het draagvlak voor maatregelen, maar schuift wel al vier doelstellingen naar voor.

Terug naar artikeloverzicht

De MORA heeft in dit advies nog geen antwoord kunnen geven over het draagvlak voor maatregelen, maar schuift wel al vier doelstellingen naar voor. De doorgerekende maatregelen in de nota waren onvoldoende concreet uitgewerkt om het maatschappelijk debat ten gronde te kunnen voeren. Bovendien ontbraken de noodzakelijke analyses over de sociale en economische effecten van de maatregelen. De MORA ziet het stakeholdersoverleg als een stap in een verder participatietraject. De MORA wenst het engagement op te nemen om in de komende maanden samen met minister Crevits, VITO, de Vlaamse Task Force Mitigatie en andere betrokkenen verder te werken aan een doeltreffend klimaatbeleidsplan.

 

 

Uitgever: MORA - Mobiliteitsraad Vlaanderen