06/23/2014 - 12:25

Commissie vraagt inbreng burgers over drinkwater in Europa

Terug naar artikeloverzicht

De Europese Commissie is vandaag een openbare raadpleging gestart over het drinkwaterbeleid van de EU, om te zien wat er kan worden verbeterd. De raadpleging is een concreet antwoord op Right2Water, het eerste succesvolle Europese burgerinitiatief.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei hierover: "De voorziening van veilig drinkwater van hoogwaardige kwaliteit in de hele EU is een belangrijk resultaat van EU-wetgeving. Maar we moeten ons richten op de uitdagingen die ons nog te wachten staan, en een antwoord vinden op de problemen die in dit Europees burgerinitiatief ter sprake zijn gebracht. Dat betekent dat we door moeten gaan met de burgerdialoog en moeten luisteren naar de verwachtingen die consumenten en andere belanghebbenden hebben met betrekking tot de EU-wetgeving op het gebied van drinkwater in de toekomst."

Vicevoorzitter en commissaris voor Interinstitutionele betrekkingen en administratie Maroš Šefčovič, die verantwoordelijk was voor het opzetten van het kader voor Europese burgerinitiatieven, zei in een reactie: "Dit eerste succesvolle EBI werd afgerond toen de Commissie aangaf hoe zij van plan is erop in te gaan, maar in feite is dit slechts het begin van het proces. Nu beginnen we met het inlossen van onze beloften. Dit is verder bewijs van het daadwerkelijke effect dat een EBI kan hebben op de Europese besluitvorming."

De raadpleging moet ons meer inzicht verschaffen in hoe burgers en belanghebbenden denken over de behoefte aan drinkwater van hoogwaardige kwaliteit en de mogelijke maatregelen die we kunnen nemen voor het verbeteren van de voorziening daarvan. De vragen betreffen onderwerpen als de huidige kwaliteit van het drinkwater, de grootste bedreigingen voor drinkwater, de informatiebehoeften van burgers en andere maatregelen die op EU-niveau genomen zouden kunnen worden.

De raadpleging, die hier beschikbaar is, is tot 15 september 2014 geopend. De resultaten zullen worden opgenomen in een proces van reflectie om te bepalen of de drinkwaterrichtlijn van de EU moet worden verbeterd.

Naast de raadpleging start de Commissie binnenkort ook een gestructureerde dialoog met belanghebbenden over transparantie in de watersector. Ook deze actie sluit aan op het Europees burgerinitiatief. Meer informatie zal beschikbaar worden gemaakt via http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

Achtergrond

De drinkwaterrichtlijn heeft tot doel de volksgezondheid te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van voor menselijke consumptie bestemd water door ervoor te zorgen dat het gezond en schoon is. De kwaliteit van drinkwater in de EU is over het algemeen goed, en de richtlijn is in zeer hoge mate toegepast. De lidstaten moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen worden verwezenlijkt en dat de kwaliteit van het drinkwater gehandhaafd blijft.

Link naar de openbare raadpleging

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Meer informatie

Meer details over de mate van toepassing en de punten van aandacht, zoals de kwaliteit van drinkwater in gebieden waar de voorziening beperkt is, zijn opgenomen in het samenvattend verslag van de Commissie over de kwaliteit van drinkwater in de EU, waarin wordt gekeken naar de verslagen van de lidstaten voor de periode 2008-2010: http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html

Bron : © Europese Unie, 1995-2014