03/31/2012 - 11:21

Briefadvies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen

Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad en de SERV adviseerden gezamenlijk over het besluit inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen. In hun advies vragen de raden o.a. om minstens alle in Vlaanderen beschikbare reductiemaatregelen die goedkoper zijn dan het gebruik van flexibiliteitsmechanismen te realiseren, om beperkingen voor het gebruik van kredieten door ETS-bedrijven minstens op Europees niveau op te leggen en om het middenveld of de adviesraden te laten adviseren over de uitgangspunten, principes en criteria van een beoordelingskader voor de inzet van flexibiliteitsmechanismen.

 

Uitgever: SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen