11/17/2017 - 00:00

Beter voorkomen dan saneren

brochure
Terug naar artikeloverzicht

De OVAM ontvangt dagelijks meldingen van schadegevallen en ongelukken die nieuwe bodemverontreiniging veroorzaken. Door een aantal eenvoudige en goedkope maatregelen kan de impact sterk worden gereduceerd en kunnen veel bodemverontreinigingen zelfs vermeden worden. Die maatregelen hebben we verzameld in de brochure Beter voorkomen dan saneren.

Praktische tips

Vaak is het voor de eigenaar of milieuverantwoordelijke van een klein of middelgroot bedrijf niet duidelijk hoe bodemverontreiniging best wordt voorkomen en welke maatregelen hij daarvoor moet nemen. Om die doelgroep te informeren en te sensibiliseren, hebben we een brochure rond preventie opgesteld. De brochure bevat een aantal praktische tips om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen. Het gaat om concrete, makkelijk te implementeren maatregelen. Bovendien zijn ze niet duur, zeker niet in vergelijking met de kostprijs van een bodemsanering. Tot slot leggen we links naar de relevante wetgeving.

Is er toch een ongeluk gebeurd dat nieuwe bodemverontreiniging heeft veroorzaakt, dan vinden bedrijven in de brochure advies om de schade en de kostprijs van de bodemsanering zoveel mogelijk te beperken.

Download de brochure hier.

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij