12/09/2019 - 00:00

Beslissingen Ministerraad van 6 december 2019

Terug naar artikeloverzicht

GRUP Aardgasleiding Brakel-Haaltert: definitieve vaststelling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Aardgasleiding Brakel-Haaltert’. Door de opmaak van dit GRUP wordt een verbinding voor een enkelvoudige aardgasleiding tussen Brakel en Haaltert in de provincie Oost-Vlaanderen juridisch mogelijk gemaakt. 

Bijlage IIIb. Toelichtingsnota - kaarten                   
Bijlage IV. PLAN-MER
 
 
 

 


Rechtzettingen besluiten waterproductie en -voorziening

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering keurt principieel een reparatiebesluit goed van twee besluiten over waterproductie en watervoorziening. Het gaat om enerzijds het herstellen van een tekortkoming in het besluit over de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie rond de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie; en anderzijds een aantal rechtzettingen van het besluit met rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten rond de levering van drinkwater, de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

BVR                                                                          Nota aan de Vlaamse Regering

 


Adaptatiefonds: 1,7 miljoen euro internationale klimaatfinanciering

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir
 
De Vlaamse Regering kent 1,7 miljoen euro toe aan het Adaptatiefonds als tegemoetkoming in het kader van internationale klimaatsteun. Het Adaptatiefonds werd opgericht in 2001 voor het financieren van adaptatieprojecten en -programma’s in de ontwikkelingslanden die toegetreden zijn tot het Kyoto-Protocol. Focus op adaptatie en snelle toegang tot de fondsen, samen met een beheersstructuur waarin ontwikkelingslanden een grotere stem hebben, maken van dit fonds een belangrijke en aantrekkelijke partner voor ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 6 december 2019