07/01/2012 - 08:51

Analyse van de kostprijs van een VOCl-sanering

Terug naar artikeloverzicht

Vluchtige organische verbindingen (VOCl), zoals TCE en PCE, zijn relatief goed oplosbaar in water waardoor een verontreiniging zich relatief gemakkelijk in het grondwater kan verspreiden. Bovendien kunnen ze als puur product snel naar grote diepten zakken, waardoor ze moeilijk te saneren zijn en de saneringskosten voor een VOCl-verontreiniging hoog kunnen oplopen. In de studie werd er aan de hand van 23 saneringprojecten van VOCls, uitgevoerd in de voorbije 15 jaar, nagegaan of er systematische overschrijdingen waren van de geraamde saneringskosten. Verder werd er onderzocht welke parameters een invloed hebben op een overschrijding van de kostprijs van een VOCl sanering.

 

 

Uitgever: OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij