02/01/2019 - 00:00

Algemeen waterverkoopreglement (met SERV)

Terug naar artikeloverzicht

Deze adviesvraag handelt over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van:

  1. het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie, (het LAC-besluit);
  2. het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten, en het algemeen waterverkoopreglement, (het AWVR-besluit);
  3. het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunningen.

 

Algemeen waterverkoopreglement 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid