05/30/2013 - 14:16

Advies wijziging van het Milieuhandhavingsdecreet

Terug naar artikeloverzicht

In een gezamenlijk advies waarderen SERV en Minaraad dat het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering heeft uitgewerkt, rekening houdt met een aantal aanbevelingen uit een eerder gezamenlijk advies over het Milieuhandhavingsdecreet. De raden benadrukken wel dat een betere milieuhandhaving ook andere maatregelen vereist dan louter juridische. Inzake de voorziene verdere depenalisering van een aantal overtredingen, menen de raden dat er een grondig debat met alle betrokken partijen nodig is. De raden wijzen daarnaast op de capaciteitsproblemen die een aantal gemeenten ondervindt.

 

 

Uitgever: SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen