10/01/2012 - 15:07

Advies over het wijzigingsdecreet van het decreet Integraal Waterbeleid

Terug naar artikeloverzicht

De wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid heeft in de eerste plaats tot doel de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid te vereenvoudigen. In tweede instantie wordt de informatieplicht over de ligging van onroerend goed in mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied en in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone ingevoerd, worden de algemene doelstellingen van het decreet in overeenstemming gebracht met de Beneluxbeschikking. Vismigratie, worden het oeverzoneproject, aanpassingen en verduidelijkingen van het integratiespoor, een link met het milieuhandhavingsdecreet, … ingevoerd.

 

 

Uitgever: Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij - SALV