10/30/2012 - 12:52

Advies Klimaat en beleid. Input voor de voorbereiding van het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020

Terug naar artikeloverzicht

Op vraag van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken doet de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) bijkomende voorstellen voor de reductie van broeikasgasemissies in de transportsector tegen 2020. Vooral op het vlak van de beheersing van het aantal voertuigkilometers over de weg moet snel vooruitgang worden geboekt. Momenteel zijn er weinig instrumenten die voldoende sturend werken op de vraag naar personenvervoer. De MORA verwacht dat pistes voor sturende maatregelen meegenomen worden in het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen dat momenteel in opmaak is zodat het maatschappelijk debat op korte termijn kan worden aangevat.

 

 

Uitgever: MORA - Mobiliteitsraad Vlaanderen