10/01/2012 - 10:50

Advies het wijzigingsdecreet van het decreet Integraal Waterbeleid

Terug naar artikeloverzicht

De wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid heeft in de eerste plaats tot doel de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid te vereenvoudigen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een vraag van de adviesraden. Volgens SERV, Minaraad en SALV laten de voorgestelde wijzigingen een meer efficiënte organisatie van het integraal waterbeleid toe. De raden formuleren wel nog enkele aanbevelingen ter zake.

 

 

Uitgever: SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen