10/31/2013 - 14:24

Advies consultatienota VREG. Beoordelingscriteria voor netinvesteringsplannen en compensatie voor flexibele nettoegang

Terug naar artikeloverzicht

De SERV vraagt om investeringen in elektriciteitsnetten in de toekomst anders te plannen. Netplannen mogen niet langer een zaak zijn van netbeheerders en de VREG alleen. Afstemming is nodig met andere beleidsniveaus en –domeinen, andere netbeheerders, … De beoordeling van investeringsplannen moet niet alleen aandacht hebben voor de tijdige aansluiting van nieuwe hernieuwbare energie-installaties, zoals de VREG-consultatienota nu voorstelt, maar ook voor andere netinvesteringen. Kostenefficiëntie van netinvesteringen en hun impact op de nettarieven moeten daarbij belangrijke beoordelingscriteria worden. Tot slot is er een langetermijnvisie op het energiesysteem nodig waarop netinvesteringen zich kunnen enten.

Uitgever: SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen