07/31/2013 - 15:06

Advies Besluit sociale openbare dienstverplichtingen drinkwater

Terug naar artikeloverzicht

Het besluit sociale openbare dienstverplichtingen drinkwater is volgens de SERV een stap vooruit in het beleid ter voorkoming van waterarmoede. In zijn advies formuleert de SERV evenwel nog een aantal aanbevelingen. Die hebben betrekking op de afbakening van "beschermde klanten", de toekenning van bepaalde voordelen aan deze klanten, de minnelijke schikking bij abnormaal hoog waterverbruik en de regeling inzake afsluiting van drinkwater in het geval van wanbetaling.

 

Uitgever: SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen