04/30/2013 - 15:37

Aanvraag van een bodemattest (te gebruiken vanaf 31 mei 2013)

Aanvraag van een bodemattest
Terug naar artikeloverzicht

Met dit formulier kunt u een bodemattest aanvragen. Voor u dat attest aanvraagt, kunt u het best contact opnemen met een notaris. Houd er rekening mee dat gronden waarop een risico-inrichting aanwezig is of was, alleen overgedragen kunnen worden als er een rechtsgeldig oriënterend onderzoek uitgevoerd is door een erkend bodemsaneringsdeskundige en als dat onderzoek bij de OVAM is ingediend. De oplijsting van risico-inrichtingen vindt u in bijlage 1 kolom 8 van het Vlarem I. Dit formulier is een toepassing van het ministerieel besluit van 3 april 2013 houdende vaststelling van het modelformulier voor aanvraag van bodemattest.

 

 

Uitgever: OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij