04/30/2013 - 14:23

Aanpassen richtlijnen BATNEEC-evaluaties bodemsaneringsprojecten

richtlijnen BATNEEC
Terug naar artikeloverzicht

Voor een voldoende aantal zorgvuldig geselecteerde bodemsaneringsprojecten werd nagegaan hoe de criteria en de wegingsfactoren van de multicriteria-analyse kunnen worden aangepast, met als doel de introductie van CO2-afweging bij BATNEEC-evaluaties van bodemsaneringen. De resultaten werden voorgesteld en besproken op de klankbordgroep van belanghebbenden.

 

 

Uitgever: OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij