12/31/2012 - 13:27

Aanbevelingen voor groene energie in Vlaanderen

Terug naar artikeloverzicht

De brochure bevat de belangrijkste beleidsaanbevelingen uit het eindrapport van de innovatieregiegroep (iRG) Groene Energie. Binnen het transitieproces naar een duurzaam energiesysteem is ‘Groene Energie’ een belangrijk onderdeel binnen Vlaanderen, in Europa en wereldwijd. Daarnaast is het ook een sector met een veelbelovend economisch potentieel voor Vlaanderen. De iRG Groene Energie kwam tot concrete, actiegerichte roadmaps voor de deeldomeinen binnen groene energie die in Vlaanderen potentieel hebben, met inbegrip van kostenramingen voor de komende vijf jaar, zowel privé als publiek.

 

Uitgever: Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie - VRWI