Lijst Beste Beschikbare Technieken

Sector : asfalt

actualisatie: 2001
 
stofemissie
 OmschrijvingWanneer is dit een BBT?
Link naar meer informatiePlaatsen van een windscherm rond terrein lokale hinder
Link naar meer informatieOpslag grof materiaal in boxen lokale hinder
Link naar meer informatieOpslag fijn materiaal in silo's of overdekte boxen altijd
Link naar meer informatieOpslag onder dak van steenslag, zand, asfaltpuingranulaat soms bij lokale hinder
Link naar meer informatieBevochtigen van het opslagterrein en de wegen lokale hinder
Link naar meer informatieDoordachte indeling van terrein altijd
Link naar meer informatieVerharden van bedrijfsterreinen lokale hinder
Link naar meer informatieBeperken van de valhoogte bij vullen trechters lokale hinder
Link naar meer informatieRubberen stofkleppen gebruiken lokale hinder
Link naar meer informatieTransportbanden overkoepelen en overstortpunten stofvrij maken lokale hinder
Link naar meer informatieInstructies aan kraanmachinist voor "stofarme" op- en overslag lokale hinder
Link naar meer informatieRegelmatig reinigen van omgeving met veeginstallatie lokale hinder
Link naar meer informatieOpslag van vulstof in gesloten stalen silo's altijd
Link naar meer informatieStofdichte machine-elementen voor manipulatie vulstof altijd
Link naar meer informatieZelfreinigende stoffilters op de silo's voor aanvoervulstof altijd
Link naar meer informatieRegelmatig onderhoud en vervanging van stoffilters op de silo's altijd
Link naar meer informatieOvervulbeveiliging op silo's van aanvoervulstof met automatisch alarmsignaal. altijd
Link naar meer informatieOvervulbeveiliging met automatisch afsluitsysteem van de vulleiding op de aanvoervulstofsilo altijd
Link naar meer informatieDuidelijke instructies aan leveranciers van aanvoervulstof betreffende vermijden van extra drukstoten bij ledigen van bulkwagens in silo altijd
Link naar meer informatieStofdichte inkapseling van installatieonderdelen altijd
Link naar meer informatieBehuizing van de onderdelen, op onderdruk houden en afgezogen lucht behandelen in ontstoffingsinstallatie altijd
Link naar meer informatieVoorafscheider en doekfilterinstallatie plaatsen altijd
Link naar meer informatieRegelmatige controle en onderhoud van filterinstallatie. altijd
 
gasvormige emissies
 OmschrijvingWanneer is dit een BBT?
Link naar meer informatieGebruik van aardgas of brandstoffen met laag zwavelgehalte altijd
Link naar meer informatieGebruik zwavelreducerende minerale materialen altijd
Link naar meer informatieVerbeterde brandertechnologieën en/of nabehandelingstechniek toepassen altijd
Link naar meer informatieOptimalisatie van het verbrandingsproces en regelmatige afstelling altijd
Link naar meer informatieBij levering het bitumen verpompen in plaats van gebruik van perslucht altijd
Link naar meer informatieWatersloten plaatsen op de bitumentank om ademverliezen op te vangen altijd
Link naar meer informatieGoede paralleltrommelconstructie met volledige vlamafscheiding altijd
Link naar meer informatieGebruik van een hetegasgenerator nieuwe installaties
Link naar meer informatieLangzame opwarming van gegranuleerd recyclage-asfalt altijd
Link naar meer informatieAfgassen van de paralleltrommel (gedeeltelijk) toevoegen aan de brander van de droogtrommel altijd
Link naar meer informatieVermijd inbreng van teerhoudend asfaltpuingranulaat altijd
Link naar meer informatieNiet te hoge behandelingstemperatuur voor bitumen gebruiken altijd
Link naar meer informatieAutomatisch sluitende laaddeuren bovenaan de geïsoleerde silo's voor warm gemengd asfalt altijd
Link naar meer informatieInkapselen van de mixer en afzuiging voorzien altijd
Link naar meer informatieUitgang van mixer en omgeving van laadstation omkasten, lucht afzuigen en eventueel "naverbranden" in de droogtrommel altijd
Link naar meer informatieLaadbak van vrachtwagens onmiddellijk na laden afdekken met dekzeil altijd
Link naar meer informatieEen minder vluchtig, biologisch afbreekbaar antikleefmiddel gebruiken in de laadbak. altijd
Link naar meer informatieBeperking van het gebruik van antikleefmiddel altijd
 
geur
 OmschrijvingWanneer is dit een BBT?
Link naar meer informatieTraject van menger tot eindsilo's omkasten en afgezogen lucht via schoorsteen evacueren geurhinder
Link naar meer informatieLaadplaats aanpassen en vrijkomende emissies afzuigen en via schoorsteen verspreiden geurhinder
Link naar meer informatieAfzuigen van gassen aan bron en dispersie via hoge schoorsteen geurhinder
Link naar meer informatieBiowasser en natte wasser gebruiken als nageschakelde techniek geurhinder, minder effectief
Link naar meer informatieGebruik alternatieven voor natuurasfalt "Trinidad"bij geurhinder, in zoverre bestek dit niet verplicht
Link naar meer informatieGeurneutralisatie met vernevelen van "parfum" geurhinder en rest niet helpt
Link naar meer informatieVerhogen van de schoorsteen geurhinder en rest niet helpt
 
geluid
 OmschrijvingWanneer is dit een BBT?
Link naar meer informatieOordeelkundige inrichting van het bedrijf geluidshinder
Link naar meer informatieGebruik geluidarm materieel geluidshinder
Link naar meer informatieGebruik ingekapselde compressoren geluidshinder
Link naar meer informatieToepassing slijtvaste, geluidsarme rubberen bekleding voor storttrechters van granulaat geluidshinder
Link naar meer informatieStorten vanaf geringe hoogte bij vullen van storttrechters van granulaat geluidshinder
Link naar meer informatieTransportbewegingen beperken door aanvoer via water geluidshinder indien ligging toelaat
Link naar meer informatieGeluidsdempers plaatsen op brander(s) en ventilator(en) geluidshinder
 
afval
 OmschrijvingWanneer is dit een BBT?
Link naar meer informatieAfgekeurde productiemengsels breken en hergebruiken als asfaltpuingranulaat altijd
Link naar meer informatieGeteste proefstukken uit labo breken en recycleren altijd
Link naar meer informatieRecyclage en hergebruik van solventen in het labo altijd
Link naar meer informatieInstallatie voor hoogwaardige warme recyclage van asfaltpuingranulaten: paralleltrommel en granuleerinstallatie altijd
Link naar meer informatieGebruik van bitumineus, niet teerhoudend dakbedekkingsmateriaal altijd
 
bodem
 OmschrijvingWanneer is dit een BBT?
Link naar meer informatieBrandstoftanks voorzien van dubbele wand of plaatsen in een vloeistofdichte inkuiping altijd
Link naar meer informatieOliedichte bak voorzien voor noodopvang van de thermische olie altijd
Link naar meer informatieGebruik van biodegradeerbare anti-kleefolie altijd
Link naar meer informatieOpvang en zuivering voorzien voor gecontamineerde vloeistof/water afkomstig van het verstuiven van anti-kleefolie altijd
 
water
 OmschrijvingWanneer is dit een BBT?
Link naar meer informatieBodemverharding voorzien en afspoelend hemelwater zuiveren. altijd
 
energie
 OmschrijvingWanneer is dit een BBT?
Link naar meer informatieGoede isolatie van bindmiddelstockagetanks altijd
Link naar meer informatieWindafscherming rond tankenpark altijd
Link naar meer informatieVertikale opbouw van bindmiddeltanks nieuwe tanks
Link naar meer informatieUitschakelen van bindmiddelvoorverwarming bij langere perioden van niet-productie altijd
Link naar meer informatieGrote bitumenvoorraad op 110°C houden enkel de grootte van dagelijks gebruik op 170°C bewaren altijd
Link naar meer informatiePeriodieke onderhoudsbeurt van tanks en leidingen altijd
Link naar meer informatieGebruik mineralen met laag vochtgehalte altijd
Link naar meer informatieGoede voorraadbeheersing (+ voorraad uitlekken) altijd
Link naar meer informatieGoed functionerend afwaterings- en drainagesysteem altijd
Link naar meer informatieMineralen gebruiken weggehaald boven 0,5 m altijd
Link naar meer informatieIsoleer de droogtrommel altijd
Link naar meer informatieBeperkt de lekluchthoeveelheid altijd
Link naar meer informatieVerlaag de afgastemperatuur altijd
Link naar meer informatieOptimaliseer het branderconcept (zie ook L4) altijd
Link naar meer informatiePlanning van de productie altijd
Link naar meer informatieVerminder de nadraaitijd altijd
Link naar meer informatieVerbeter de cosinus j factor van elektrische motoren ja
Link naar meer informatiePas frequentieregeling toe op de elektrische motoren ja
Link naar meer informatieGebruik van een hetegasgenerator (zie ook L11) nieuwe installaties